Moje zaangażowanie Twój spokój

Podstawą funkcjonowania mojej firmy są wartości, które mogą przynieść obopólne korzyści. Stawiam na uczciwość, partnerstwo oraz nieustanny rozwój i doskonalenie się, które – zapewniam – przedłożą się na satysfakcjonującą obydwie Strony współpracę. Jedną z moich cech, którą cenię najbardziej jest odpowiedzialność. Jeśli nie masz czasu, obawiasz się kontaktów z urzędami, nie wiesz jak prowadzić księgowość, zatrudnić lub zwolnić pracownika – przejmę te obowiązki na siebie. Wieloletnie doświadczenie pozwoli rozwiązać najtrudniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Twojej działalności gospodarczej.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu

Marlena Lembicz

Usługi

  • Kadry
  • Płace
  • Księgowość
Opracowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem
Nadzór nad dokumentami związanymi ze stosunkiem pracy oraz umowami cywilno-prawnymi
Kompleksowe prowadzenie teczek osobowych
Kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp
Bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS
Ewidencja i rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich
Prowadzenie ewidencji czasu pracy
Wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu
Przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień
Sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. US, ZUS, GUS)
Współpraca z firmą BHP w zakresie szkoleń pracowniczych
Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta
Rozliczanie godzin nadliczbowych
Przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. kwitki/paski wypłat)
Dodatkowe świadczenia pracownicze – ekwiwalenty, obiady, itp.
Przygotowanie deklaracji: ZUS, podatkowych, GUS
Sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
Sporządzanie korekt PIT oraz ZUS za okres przed wzajemną współpracą
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
Sporządzanie rozliczeń rocznych
Ryczałt
Karta podatkowa
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Pomoc w wypełnianiu wniosku CEIDG
Informowanie naszych klientów o zobowiązaniach z tytułu podatków i ZUS

Cennik

Wybierz za pomocą checkboxa interesujące Cię usługi oraz zdefiniuj ilość pracowników w swojej firmie.
Kadry i płace
Księgowość
0 zł / miesiąc
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z biurem.

Zasady współpracy

Podstawą współpracy jest zawarta pisemna umowa z klientem oraz udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
a także pełnomocnictwo do wysyłania deklaracji drogą elektroniczną. Umowa ta dokładnie precyzuje zasady współpracy ale przede wszystkim należy pamiętać o terminowym dostarczaniu dokumentów według otrzymanego harmonogramu.
Oryginały dokumentów źródłowych należy dostarczać do siedziby biura osobiście lub poprzez kuriera do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu rozliczeniu. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru dokumentacji przeze mnie w miejscu dogodnym dla obu stron.
Pozostaję w kontakcie telefonicznym w godzinach od 17 do 19 od poniedziałku do piątku. Odpowiedzi na telefony i maile poza godzinami pracy, będę udzielała niezwłocznie następnego dnia roboczego.

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Rachunkowe Marlena Lembicz z siedzibą w Czerwonaku, ul. Słoneczna 5/14 w celu przedstawienia oferty handlowej na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu kontaktowym powyżej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@marlenalembiczkadry.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.